Puur Media

Duurzaam

 


  • Puur Media gelooft dat, net zoals andere producten, ook films puur en duurzaam gemaakt moeten worden. Om dit na te kunnen streven hebben wij de volgende innovaties doorgevoerd:
  • Een nieuwe manier van belichten, waarbij er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van daglicht. Indien nodig gebruikt Puur Media speciale filmlampen die 80% minder energie verbruiken dan de gangbare filmlampen.
  • Het gebouw van Puur Media heeft een A+ label
  • Op het dak staat een zonneboiler die zonne ernergie omzet naar warm water.
  • De filmmontage studio van Puur Media draait volledig op zonne-energie. Ook alle accu's worden door zonne-energie opgeladen. De zonne-energie neutraliseert op dit moment zelfs onze carbon footprint omdat het meer produceert dan dat er verbruikt wordt.
  • Puur Media geeft hierdoor groene energie terug aan de toeleverancier en de maatschappij.
  • Puur Media maakt zoveel mogelijk gebruik van openbaar vervoer of reist in een hybride auto. Alle apparatuur wordt hybride vervoert. Daarnaast stimuleren we het carpooling principe.
  • Puur Media laat zich leiden door de omgeving en niet andersom. Dit houdt in dat we kijken naar wat een locatie ons kan bieden en passen desnoods het script hierop aan, ipv met alle moeite een locatie forceren met alle bijkomende kosten, energieverbruik en vervoersbelasting.
  • Omdat uit onderzoeken blijkt dat de veehouderij bijna net zo'n grote voetprint achterlaat als verkeer zijn de maaltijden aangepast.